ČR - doly a úpravny

Cementárna Mokrá

odběr se zpracovatelskou linkou 

Důl ČSM Stonava

4 samostatné AVU

Důl Lazy

Odběr se zpracovatelskou linkou

Koksovna Svoboda Ostrava OKK

2 samostatné AVU 

Úpravna uhlí Komořany

Odběr se zpracovatelskou linkou


Úpravna uhlí Ledvice - ÚUL

Drobný prodej - 4x samostatné AVU

Moury - Odběr se zpracovatelskou linkou

TŘÍDÍRNA - 4X AVU